Oeverpieper

Het gebeurt vaker in de vogelwereld dat twee vogels sterk gelijkend zijn, zoals twee mezen, waarvan de een de matkop is en de ander de glanskop. Ook in de familie van de piepers (Motocillidae) zijn de Scandinavische vorm ofwel oeverpieper (Anthus spinoletra) en de Zuid- en Midden-Europese vorm ofwel waterpieper sterk gelijkend. Maar de waterpieper is een vogel van bergachtige streken, de andere pieper zoekt de kust op. Verwarring is makkelijk gezaaid, want beide vogels hebben een grijsbruine bovenzijde en een lichte wenkbrauwstreep. In de herfst en winter is de onderkant gestreept, maar in het broedseizoen effen roze. Bij de stenige kust van de Hondsbosse Zeewering toonden zich op een grijze dag twee oeverpiepers. Vogels leven niet volgens het boekje, maar toch: kust én pieper geven de doorslag.

Oeverpieper

Illustratie: Daan Schoonhoven; www.birdpix.nlTekst: Kester Freriks; freriks@nrc.nl

    • Kester Freriks