Meer rigide scheiding van kerk en staat te verwachten

Tegen het eind van hun pleidooi voor een verlichte islam schrijven Joost Eerdmans en Marco Pastors (Opinie & Debat, 11 maart): `De islam is op dit moment niet alleen vanwege de circa één miljoen gelovigen de belangrijkste religie in Nederland. Nog belangrijker is het feit dat de islam, anders dan het christendom in Nederland, gestoeld is op beginselen die ver afstaan van de kernwaarden van de moderniteit.`

Mij dunkt, dat er in Nederland nog steeds méér christenen, zelfs méér rooms-katholieken zijn en dat van hun kant ook nog altijd initiatieven tegen een rigide scheiding van kerk en staat kunnen worden verwacht.

Het zou immers een buitengewoon goede gedachte zijn voor Nederland, en beter meteen voor heel Europa, om te kiezen voor de gulden middenweg van de sabbat tussen de twee overige biddagen van christendom en islam. Daar zou een heilzame neutraliserende werking van uitgaan, ook buiten Europa. De operatie zou kunnen worden vergeleken met de Deense reactie op het Duitse bevel de jodenster te gaan dragen. Voor wie dit allemaal te ver af staat van de kernwaarden van de moderniteit, kan worden gedacht aan de islamitische tolerantie in Andalusië, te weten aan extra belasting.

Wie erop staat af te wijken van de Nederlandse c.q. Europese `Leitkultur`, moet daarvoor natuurlijk wel wat hoger worden aangeslagen dan de modale belastingbetaler. Een extra tolerantiebelasting wordt dan naar het voorbeeld van de islam in heel Europa ingevoerd en daar kunnen vrome moslims uiteraard geen bezwaar tegen hebben.

    • Ben Hoffschulte Leuven