Makkelijk scoren met holle woorden

In zijn column `Gouden Woorden` op de achterpagina van 16 maart neemt Gerrit Komrij Mark Rutte en Wouter Bos op de hak. Hij stelt dat deze heren `kwekken`, leegte verhullen, slechts een imago aan de buitenwereld verkopen.

Dit zure standpunt is een door vele columnisten en cabaretiers sinds oudsher tot vervelens toe verkondigd cliché. Je kan er makkelijk mee scoren, want je bevestigt het negatieve beeld dat veel mensen in den lande al hebben van het politieke bedrijf.

In het hele stukje staat geen werkelijk argument: een politieke uitspraak bijvoorbeeld die Komrij analyseert op nietszeggendheid. Kwalijk is dat dit geen enkele constructieve bijdrage levert aan het functioneren van de democratie, of recht doet aan de taaie werkelijkheid van het politieke bedrijf.

Komrij maakt zich schuldig aan wat hij meent te bekritiseren: holle woorden.

    • Hester Macrander