Kabinet akkoord met half jaar uitstel van huurbeleid

Het kabinet is akkoord gegaan met tenminste een half jaar uitstel van het nieuwe huurbeleid. Minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) heeft dit gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad bekendgemaakt.

Het huurplan van Dekker, dat onder meer moet leiden tot vrije huren voor een kwart van de woningmarkt, zou eerst op 1 juli aanstaande worden ingevoerd.

Onder grote druk uit de Tweede Kamer van regeringspartijen CDA en D66, plus de hele oppositie, moest de minister haar plan voor liberalisatie van de woningmarkt de afgelopen weken voor de tweede keer drastisch aanpassen. Het uitstel met een half jaar zou eerst gelden voor een aantal belangrijke onderdelen, maar nu is om praktische redenen de hele modernisering naar volgend jaar verschoven. Wetten moeten worden gewijzigd onder meer om de waardering onroerende zaken (woz) mee te laten tellen bij het bepalen van de huur.

Of het inderdaad lukt om de voorstellen van Dekker dan nog voor de verkiezingen van 2007 te behandelen, wordt door betrokkenen betwijfeld.

De Kamerleden, vooral van grootste regeringspartij CDA, hadden er op aangedrongen dat er eerst voldoende nieuwe woningen moeten worden bijgebouwd voordat het huurbeleid in kan gaan. Eerst bouwen, dan liberaliseren geldt in het aangepaste plan als keiharde voorwaarde, zegt Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om 110.000 woningen per jaar, dat is aanzienlijk meer dan in de afgelopen jaren kon worden gerealiseerd.

De aanpassing heeft er ook toe geleid dat huurders in betaalbare woningen ook na 2010, wanneer in totaal een kwart van markt geliberaliseerd zou moeten zijn, de garantie hebben dat ze niet geconfronteerd zullen worden met extreme huurstijgingen. Zolang ze in hun woning blijven zitten geldt een huurverhoging waarin de inflatie plus enkele procenten is verrekend.

PvdA-Kamerlid Depla verwacht dat hierdoor geen doorstroming maar juist het tegendeel wordt bereikt: 'De markt gaat hierdoor geheel op slot, iedereen blijft zitten waar hij zit'.

De minister zal over deze zaken overleg voeren met de woningcorporaties. Die hebben haar juist deze week laten weten niets te voelen voor een jarenlange bijdrage in de bezuinigingen op de huurtoeslag. Daar zal Dekker volgend jaar ook nog een oplossing voor moeten vinden.