Heren, mag het een onsje minder?

Het lijkt wel of iedereen nu ruziet over geld.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer ligt overhoop met de linkse oppositie over een potentiële salarisverhoging voor parlementariërs. Het gaat minder om inhoud, des te meer om beeldvorming: wie krijgt het predikaat zakkenvuller van het jaar?

In het verlengde daarvan bestaat onmin over de salarisverhoging van het kabinet. Moeten de beloningen van ministers in de volgende kabinetsperiode met 30 procent omhoog (inzet kabinet), of met 10 procent (plan PvdA-leider W. Bos)?

Het linkerdeel van de Kamer heeft het verder aan de stok met bestuursvoorzitter M. Boersma van energiebedrijf Essent en diens commissarissen over Boersma's bonus over 2005 van 217.000 euro. Ook diverse kabinetsleden hekelden de bonus. Boersma kreeg vorig jaar ook iedereen over zich heen, en gaf toen de helft van zijn bonus weg. Nu staan de aandeelhouders in elk geval achter hem: zij zijn ook politici, maar dan van provincies en gemeenten.

Het kabinet zit ermee. Minister-president J.P. Balkenende maakte deze week in de beantwoording van vragen van SP-kamerlid E. Irrgang duidelijk dat het kabinet al moeite genoeg heeft om de beloningen in de (semi-) publieke sector in kaart te brengen. En de energiebedrijven vallen buiten die categorie. 'Dit laat onverlet dat men de beloningen aan de hoge kant kan vinden.' Geen tekst die het goed doet op een spandoek.

Gelukkig is er onderzoek gedaan naar wat het volk ervan denkt. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 1999, ver voor de polarisatie van de laatste jaren. Het SCP vroeg mensen hoeveel acht specifieke beroepen moeten verdienen. Een paar maanden geleden heeft SCP-onderzoeker C. Vrooman de uitkomsten van toen becijferd voor nu.

Wat blijkt? De 'mensen in het land' vinden dat een minister wel met minder toekan. Maar liefst 57 procent van de ondervraagden vindt een daling van minstens 10 procent wenselijk. De helft van deze groep heeft zelfs een vermindering met 40 procent op het oog. Iets meer dan een vijfde van de bevolking voelt wel voor een verhoging.

De mensen vinden ook niet dat een minister de best beloonde manager in de publieke sector moet zijn, zoals het kabinet juist wil. Rechters scoren hoger. Nog hoger komen directeuren-eigenaar en aan de top staan directeuren van grote ondernemingen. Zoiets als Essent, wellicht?

Of Shell? Topman J. van der Veer verdiende met 3,46 miljoen euro vorig jaar in z'n eentje meer dan het complete Nederlandse kabinet.

Menno Tamminga

    • Menno Tamminga