Excuusbrief van college Goes

Het nieuwe college van SGP/ChristenUnie, CDA en VVD in Goes heeft gisteren in een open brief aan de inwoners spijt betuigd van het feit dat er zoveel commotie is ontstaan over de vorming van een college in de stad, na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart. De drie partijen formeerden op 8 maart een coalitie, waarbij ze de grootste partij (PvdA) buitenspel zetten. Ze melden de burgers nu dat 'een meer koninklijke weg, passend in de politieke tradities, tot minder onrust had geleid'.

SGP/ChristenUnie, CDA en VVD kregen donderdagavond, bij de beëdiging van de 25 raadsleden, in en buiten het stadhuis felle kritiek van veel inwoners van Goes. Zij oordeelden dat de drie partijen de PvdA hadden genegeerd en 'in achterkamertjes' een coalitie hadden gesmeed. Ook het feit dat het akkoord tot stand was gekomen op 8 maart, de zogenoemde Biddag, leidde tot verontwaardiging. Op die dag gaan strenge protestanten ter kerke om te bidden voor gewas en arbeid. Vanwege Biddag werden de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar op verzoek van de SGP een dag naar voren gehaald.

In de brief beweren de drie coalitiepartijen dat de PvdA vorige week woensdag zelf al de onderhandelingen opende door gesprekken te voeren met VVD en CDA. Die laatste twee hadden, volgens het schrijven, pas woensdagavond met SGP/ChristenUnie een eerste verkennend gesprek, dat 's avonds tot een akkoord leidde. Op het discussieforum op de website van de gemeente lopen de gemoederen hoog op over het zogenoemde 'Biddagakkoord'. Burgemeester D. van der Zaag dreigde gistermiddag de site te sluiten.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het bericht Excuusbrief van college Goes (18 maart, pagina 3) staat dat het nieuwe college in Goes in een open brief spijt heeft betuigd voor vorming van het college. Goes heeft nog geen nieuw college. De excuusbrief is van de SGP/ChristenUnie, CDA en VVD die op Biddag (8 maart) een coalitie formeerden waarbij ze de grootste partij (PvdA) buitenspel zetten.