Correcties & aanvullingen

Prof. dr. Corine de Ruiter

In het bericht Tbs-kliniek laat methode niet toetsen (17 maart, pagina 2) wordt professor C. de Ruiter aangeduid als zijnde van het mannelijk geslacht. Het betreft echter prof.dr. Corine de Ruiter, bijzonder hoogleraar Forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht.

Politiek Wassenaar

In het artikel 'Misschien zijn de mensen ons zat' (15 maart, pagina 3) staat dat GroenLinks bijna meedeed aan de coalitie die Wassenaar bestuurde. Dit betreft echter de interpretatie van VVD-fractievoorzitter Bert Ooms. Volgens GroenLinks was daar geen sprake van.