Archimedes

In `Minos-cultuur kende spiraal Archimedes` (NRC Handelsblad, wetenschapspagina, 16 maart) wordt gesteld: `bijzonder aan de figuren is dat het om paren tegengesteld lopende spiralen van Archimedes gaat`. De foto laat echter twee rechts draaiende spiralen zien. Eén spiraal ontstaat door een cirkel rond te lopen beginnend bij 0 graden terwijl de tweede spiraal ontstaat door bij 180 graden te beginnen. Dus geen tegengesteld lopende, maar `achter elkaar aan` lopende spiralen.

    • Wim W. Wilhelm