Vervoer van afval in de EU is vaak illegaal

Rotterdam. Een derde van het afvaltransport dat de Europese Unie verlaat, verloopt illegaal. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waaraan het ministerie van VROM heeft meegewerkt. In Nederland, Ierland en België zijn de meeste overtredingen geconstateerd. Een voorname verklaring voor de vele overtredingen in Nederland is dat Rotterdam als grootste haven van Europa relatief veel transporten verwerkt. Veel overtredingen worden begaan door vervoersbedrijven die Nederland gebruiken als doorvoerhaven.