Verdonk oneens met Inspectie

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) legt een oordeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naast zich neer. In dat oordeel wordt de Immigratie- en Naturalisatiedienst ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gehandeld bij de overdracht van het medische dossier van een Oekraïnse asielzoeker aan Spanje. Volgens Verdonk is de overdracht correct verlopen.