'Tbs-kliniek laat methode niet toetsen'

De effecten van psychiatrische behandeling in tbs-klinieken zijn nog nooit onderzocht. Sommige klinieken zijn ook niet bereid om hun behandelmethoden door buitenstaanders te laten toetsen.

Dat betoogde professor C. de Ruiter, bijzonder hoogleraar forensische psychologie, vanochtend voor de parlementaire onderzoekscommissie naar het tbs-beleid in Nederland.

Vergelijkend onderzoek tussen tbs-klinieken naar de gehanteerde behandeltechnieken vindt volgens hem ook niet plaats. Dergelijk onderzoek is in de algemene psychiatrie gemeengoed, zei De Ruiter.

De Ruiter constateert inmiddels toenemende bereidheid onder directeuren van tbs-klinieken om gehanteerde behandelmethoden ter discussie te stellen. Dat komt volgens hem door de toenemende politieke druk op het tbs-bestel. Tot voor kort was hier weerstand tegen omdat behandelaars vonden dat hun professionele autonomie dan werd aangetast.

Ook bijzonder hoogleraar Richtlijnontwikkeling in de Geestelijke Gezondheidszorg J. Swinkels constateerde dat in een aantal gevallen toegepaste behandelmethoden in tbs-klinieken 'niet meer van deze tijd zijn'. 'Het verstand wil wel, maar het hart niet', zei hij.

Volgens Swinkels vergt een cultuuromslag veel tijd. 'Je kunt niet te veel in één keer willen afdwingen.'

De Ruiter waarschuwde voor te snelle besluitvorming over de behandelbaarheid van tbs-patiënten. Want wat vandaag als niet-behandelbaar te boek staat, kan over vijf jaar wel behandelbaar zijn. Psychopaten heten nu vaak moeilijk behandelbaar te zijn.

'Maar moet je dan maar besluiten om ze op te sluiten in een long stay-afdeling [voor onbehandelbare tbs'ers, red]', vroeg De Ruiter zich af. Volgens hem is er nieuwe medicatie om psychopathisch gedrag beheersbaar te maken, maar worden die niet gebruikt. 'Terwijl we de plicht als samenleving hebben om het beste wat we hebben, voor te schrijven.'

De Ruiter wees ook op gebrekkige politieke visie als het om het detentiebeleid gaat. 'Enkele jaren geleden presenteerde het ministerie van Justitie een programma om recidive onder delinquenten terug te dringen. Dat impliceerde ook investeringen in de gevangenis. Maar een half jaar later besluit de minister van Justitie om het gevangenisregime te versoberen.'

Rectificatie / Gerectificeerd

In het bericht Tbs-kliniek laat methode niet toetsen (17 maart, pagina 2) wordt professor C. de Ruiter aangeduid als zijnde van het mannelijk geslacht. Het betreft echter prof.dr. Corine de Ruiter , bijzonder hoogleraar Forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht.