Ross verbindt lot aan aanpak wachtlijsten

Staatssecretaris Ross (Welzijn, CDA) verbindt haar politieke lot aan het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg voor het eind van dit jaar. Tijdens een overleg gisteren in de Tweede Kamer zegde Ross toe dat zij voor dit doel extra geld zal vragen.

Een Kamermeerderheid verwijt staatssecretaris gebrek aan daadkracht en eist meer geld voor de jeugdzorg. Ross liet zich echter niet vastpinnen op een concreet bedrag dat zij aan minister Zalm (Financiën, VVD) zou gaan vragen. De staatssecretaris kondigde aan dat zij de provincies, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg, zal vragen wat zij precies gaan doen om de wachtlijsten op te lossen. De financiering wil Ross vervolgens afstemmen op hun behoeften.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is het beu dat staatssecretaris Ross er maar niet in slaagt een einde te maken aan de wachtlijsten, ondanks haar beloftes. Ook coalitiepartners VVD en D66 sloten zich aan bij die kritiek. De VVD heeft 'schoon genoeg' van de wachtlijsten, en D66 vreest dat de wachttijden in werkelijkheid nog langer zijn dan nu al lijkt. Waar is het plan van aanpak dat er al had moeten zijn, vroeg de PvdA zich af. Als de wachtlijsten over negen maanden nog niet weg zijn, moet de staatssecretaris weg, zeiden de oppositiepartijen.

Momenteel wachten bijna 10.000 kinderen die dringend zorg nodig hebben, langer dan negen weken op hulp. Het gaat om kinderen die mishandeld worden of verwaarloosd zijn. Momenteel ontvangen de provincies voor de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg 1,04 miljard euro. De afgelopen jaren is er meer geld in de sector gestoken, maar Ross zei dat ze niet had kunnen voorzien dat de behoefte aan hulp met 18 procent zou toenemen. Haar departement was uitgegaan van 11 procent.

Alle fracties reageerden verbaasd op de grote verschillen die er per provincie bestaan. De verschillende Bureaus Jeugdzorg, die onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen, krijgen verschillende tarieven per kind. Een bureau in de regio Amsterdam komt er veel beter van af dan een bureau in de omgeving van Den Haag. De Kamer wil daar opheldering over.

Vanochtend ontving Ross een delegatie van de schippersinternaten. De schippersinternaten hebben de laatste jaren steeds minder kinderen door schaalvergroting in de binnenvaart en kampen daardoor met een overcapaciteit. Sluiting van enkele internaten dreigt. De delegatie stelt voor te helpen met het bekorten van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Ross staat in principe positief tegenover het aanbod en verzoekt de schippersinternaten om een concreet plan uit te werken.