Preventieve aanval tegen `vijandige staten` blijft beleid VS

Washington. In haar nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie onderstreept de Amerikaanse regering het concept van de preventieve aanval. In een uitgelekte, voorlopige versie van het document wordt preventief optreden tegen `vijandige staten` met massavernietigingswapens niet uitgesloten. Iran wordt genoemd als de belangrijkste bedreiging voor de VS. De regering schrijft de voorkeur te geven aan diplomatie, maar ”indien nodig [...] sluiten we niet uit op te treden voordat aanvallen plaatsvinden - ook al is de tijd en plaats van deze vijandige aanval onbekend”. Het document is een bevestiging van de doctrine zoals de regering-Bush die vastlegde in haar Veiligheidsstrategie uit 2002.