Onze man in Teheran

Een Iraanse overheidsadviseur vermoedt een zionistisch complot achter de tekenfilm Tom en Jerry, ontdekte correspondent Thomas Erdbrink.

Lees Erdbrinks belevenissen in Teheran en bekijk de toespraak van de adviseur op www.onzemaninteheran.nl