Mijn allerliefste Fatima

Als je met mij wilt trouwen, allerliefste Fatima, hinde met ogen zo rond als duiveneieren, mijn bloem van de Rif, moet je wel eerst een voldoende halen voor je proefwerk. Als je niet weet dat de Verenigde Westindische Compagnie slaven vervoerde, dat de Verenigde Oostindische Compagnie de inlander uitbuitte, wie de leider was van de NSB, of dat Koninginnedag wordt gespeld zonder “tussen-n', dan zal onze liefde verwelken als bloesem in de Sahara. Dan mag je mijn land niet in.

Het verplichte inburgeringsexamen dat woensdag is ingegaan, werd gisteren in het redactioneel commentaar van deze krant in infantiele stijl geprezen als een nuttig examen. “Zo is het handig voor een nieuwkomer om te weten dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland is.“

Waarvoor zou dat handig zijn? Zodat je je niet vergist wanneer je op zoek gaat naar regeringsgebouwen en ambassades? Zodat je weet naar welke stad je toe moet hossen met je oranje oorlogshelm voor de huldiging van het Nederlands elftal als kersverse wereldkampioen? Voor nieuwkomers lijkt het mij handiger te weten dat het beleid van de Nederlandse minister van Vreemdelingenzaken door de Raad van Europa is veroordeeld als onwettig, onmenselijk en vernederend: “uitgeprocedeerden worden gedwongen te leven onder onmenselijke en onaanvaardbare omstandigheden die in strijd kunnen zijn met artikel 3 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.“

Mijn liefste Fatima, ik heb bedacht je op een toeristenvisum het land binnen te smokkelen, zodat je hier je school zou kunnen afmaken en ik jou eindelijk in mijn armen zou kunnen sluiten. Maar dan zou je worden uitgemaakt voor leugenaar en in de cel belanden. In dit land is het nu eenmaal strafbaar iets te willen wat de minister van Vreemdelingenzaken niet wilt. In die cellen gaat het er adequaat aan toe. Ik ben de wanhoop nabij, mijn bloem. Ik ga op zoek naar de instantie waar ik een “uitburgeringsexamen' kan afleggen. Ik heb goede hoop met glans te slagen. Was zo'n examen maar verplicht voor alle autochtone Nederlanders. Dan zou dit land een mooi land worden.

Ilja Leonard Pfeijffer

Dichter en romancier.

    • Ilja Leonard Pfeijffer