Meer kinderopvang betekent niet meer werkende vrouwen

Den Haag. Uitbreiding van voor- en naschoolse opvang leidt slechts tot een geringe toename van het aantal vrouwen dat werkt. Betere en goedkopere kinderopvang leidt er vooral toe dat ouders hun kinderen minder vaak door grootouders, buren of vrienden laten opvangen, maar vaker in de formele kinderopvang. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB berekende wat de gevolgen zouden zijn van de motie Van Aartsen-Bos. Deze motie werd in het najaar van 2005 aangenomen en verplicht scholen om voor leerlingen van half acht `s ochtends tot zes uur `s avonds kinderopvang te regelen.