Honger nekt soldaten

Een Congolese generaal heeft zeker twintig van zijn manschappen laten omkomen van de honger. Daar wordt hij in elk geval van beschuldigd. De Congolese minister van Defensie heeft gevraagd om de arrestatie van generaal Widi Mbuilu Divioka, de legercommandant in de provincie Katanga. De generaal ontkent elke schuld.

Volgens een medewerker van Defensie heeft de generaal een aantal treinwagons die waren bedoeld voor voedseltransport naar soldaten voor privé-zaakjes gebruikt. Dat wordt bevestigd door een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. De VN-man zegt dat de generaal verantwoordelijk was voor de levering van voedsel aan een trainingskamp in Kamina. Zeker twintig recruten zouden zijn gestorven. Volgens de VN-man zijn de omstandigheden in het kamp 'erbarmelijk'.

De vice-gouverneur van Katanga, Tshikez Diemu, noemt de generaal 'een bandiet'. 'Hij heeft de treinwagons voor de smokkel van goederen.'

De rel rond de generaal is symptomatisch voor de staat van het Congolese leger. Enkele maanden voor de verkiezingen die voor juni gepland staan, zijn de strijdkrachten nog steeds een ongedisciplineerd zootje. Volgens een vredesakkoord dat een eind maakte aan vijf jaar burgeroorlog moesten de belangrijkste gewapende groepen worden geïntegreerd in een nieuw nationaal leger: rebellen, militie-strijders, regeringssoldaten. Dit proces ligt hopeloos achter op schema. Veel soldaten ontbreekt het aan de meest elementaire voorzieningen. Vaak moeten ze het stellen zonder soldij. Het gevolg is dat ze net zo'n bedreiging voor de plaatselijke bevolking vormen als de rebellen en milities die ze worden verondersteld te bestrijden. (Reuters)