correcties & aanvullingen

Elektronische aangifte

Het artikel Nog snel even aangifte doen (14 maart, pagina 25) vermeldt de mogelijkheid vanuit een aangifteprogramma een afdruk te maken van het aangiftebiljet (pdf-bestand) en dat per post in te sturen in plaats van elektronisch. Dat kan alleen met het programma van Elsevier. Andere programma's maken een tekstbestand (txt-bestand) waarvan de afdruk niet door de belastingdienst wordt geaccepteerd. Wie dat stuurt, heeft geen geldige aangifte gedaan.

Aftrek studietoelage

Het bericht Ouder mag toelage studie kind aftrekken (14 maart, pagina 8) noemt als voorwaarden voor fiscale aftrek: de student moet uitwonend zijn en geen andere inkomsten hebben dan een bijbaantje of een studielening. Er had moeten staan: de student moet uitwonend zijn en geen andere inkomsten hebben van een bijbaantje of studielening.