Correctie

In het artikel “Wie wat bewaart' (CS, 10 maart) stond bij de foto een verkeerd bijschrift. Het cultuurlandschap bevindt zich bij het Friese Wanswerd.