Aanpassingen dienstregeling NS

Rotterdam. De Nederlandse Spoorwegen gaan onder druk van de Tweede Kamer en consumentenorganisaties de nieuwe dienstregeling voor 2007 op enkele punten aanpassen. Bekeken wordt of een aantal stations in Zeeland toch open kan blijven. Ook wordt bekeken of in de Randstad een dienstregeling kan worden ingevoerd zodat de treinen elk kwartier vertrekken.