1,5 miljard extra voor kabinet

Door de aantrekkende economische groei kan het kabinet dit jaar zo'n 1,5 miljard euro extra besteden. Dit is lang niet genoeg voor alle wensen die de bewindslieden bij minister Zalm hebben ingediend voor extra uitgaven dit jaar. De totale claims bedragen 4 miljard euro.

Vandaag praat de ministerraad voor het eerst over de 'voorjaarsnota', de stand van de overheidsfinanciën in het lopende begrotingsjaar.

De claims die de ministers bij Zalm hebben ingediend hebben onder meer betrekking op extra uitgaven voor helikopters, projecten gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds, herzieningen van justitiële fouten, kinderopvang en jeugdzorg.

'Er is altijd meer vraag dan er geld beschikbaar is', zei Zalm gisteren, 'maar de toekenning van alle wensen van 4 miljard euro zal niet gebeuren'. Hij zei dat de laatste begroting van een kabinet moeilijk is, omdat de spanningen binnen de coalitie door de naderende verkiezingen toenemen.

Zalm zei dat bij de gesprekken in het kabinet gekeken zal worden naar de koopkracht, maar waarschuwde voor hooggespannen verwachtingen met betrekking tot lastenverlichting. Volgens Zalm is er in 2006 al veel lastenverlichting, zoals de verlaging van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting (ozb). 'Voor 2007 willen we ook een ondersteuning van de koopkracht bieden. We willen dat de burgers in hun portemonnee merken dat het economisch beter gaat. Dat zal het CDA vast ook wensen.'