Vervangen ziek en zwanger Kamerlid

Zwangere of ernstig zieke Kamerleden, gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten kunnen zich binnenkort laten vervangen. Nu moeten ze zich ziek melden en gaat hun stem verloren. In de Tweede Kamer bleek gisteren dat een wet die dit regelt, op een ruime Kamermeerderheid kan rekenen.

In 2004 werd al een grondwetswijziging aangenomen, die het mogelijk maakt dat volksvertegenwoordigers zich laten vervangen. Om dit ook in praktijk mogelijk te maken, moeten de kieswet en de wet die de schadeloosstellingen regelt, gewijzigd worden. Deze wetswijzigingen werden gisteren besproken.

In het voorstel kan een volksvertegenwoordiger zich voor een periode van maximaal zestien weken laten vervangen. Bij ziekte is een verklaring van een arts nodig, dat de zieke voor een periode van tenminste acht weken niet kan werken. Bij zwangerschap is een verklaring van de verloskundige nodig. In één zittingsperiode kan een Kamerlid, Statenlid of gemeenteraadslid zich maximaal driemaal zestien weken laten vervangen. De vervanger wordt aan de hand van de kieslijst aangewezen, net zoals bij tussentijdse opvolging.

Kamerleden en de verantwoordelijk minister Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing, D66) benadrukten het belang van een regeling voor vervanging. Vooral voor kleine fracties is het lastig om een lid te missen. Zwangere Kamerleden ervaren sterke druk om lang door te werken. Ook voor zieke volksvertegenwoordigers geldt dat ze soms sneller aan het werk gaan, dan goed zou zijn.

Een amendement van GroenLinks dat ook Nederlandse Europarlementariërs onder de nieuwe wet zouden moeten vallen, kreeg gisteren steun van een Kamermeerderheid van PvdA en CDA. Het Europese parlement kan alleen zelf regelen dat zwangere of zieke leden zich kunnen laten vervangen. Een voorstel hiervoor is in de maak. Nu mogen Europarlementariërs zich wel afmelden, maar zich niet laten vervangen.

Volgende week zal de Kamer waarschijnlijk stemmen over de wet en het amendement voor Europarlementariërs.