Verdeeldheid over 'lichtere' leden in EU

Van de grote partijen in de Tweede Kamer is alleen de PvdA positief over het voorstel van het Europees Parlement om een lichte variant van lidmaatschap van de Europese Unie te creëren.

Regeringspartij VVD wijst het voorstel af en spreekt van een 'tientjeslidmaatschap'. Coalitiegenoot CDA wijst een 'tussenlidmaatschap' niet af, maar acht het huidige Europese 'nabuurschapsbeleid' voldoende voor landen als Oekraïne en Moldavië.

Europawoordvoerder Frans Timmermans van de PvdA noemt het voorstel van het Europees Parlement 'een interessante gedachte'. 'Voor een land als de Oekraïne, waarmee nu nog geen afspraken zijn gemaakt, is een alternatief lidmaatschap een goede optie. Er zal steeds meer variatie komen in lidmaatschappen.'

Zijn VVD-collega Hans van Baalen is daar juist fel op tegen. 'Tientjeslidmaatschappen leiden zeker tot verwatering van de Unie. Zo'n tussenvorm is vlees noch vis en wordt in die landen gezien als een derderangspositie', zegt hij. Van Baalen vindt dat onder andere Oekraïne in de komende vijftien jaar geen perspectief op EU-lidmaatschap moet worden geboden. PvdA'er Timmermans ziet diverse mogelijkheden voor samenwerking. 'Op drie terreinen. Ten eerste moeten de economische banden zo stevig mogelijk worden aangehaald. Daarnaast is nauwe samenwerking mogelijk bij grensoverschrijdende criminaliteit en terrorismebestrijding. Tenslotte kunnen gezamenlijke posities in internationale kwesties worden ingenomen. Bijvoorbeeld over energie of het Midden-Oosten.'

Europawoordvoerder Jan Jacob van Dijk van het CDA wil landen als Oekraïne en Moldavië geen perspectief op lidmaatschap bieden. Wat betreft Balkanlanden die bij de EU willen, maar waarmee nog niet wordt onderhandeld, geeft het CDA wel de voorkeur aan 'een tussenstap', aldus Van Dijk.

De CDA'er zegt niet te willen tornen aan Europese afspraken over toekomstig lidmaatschap van Turkije, Kroatië en Macedonië. 'Als zij aan alle eisen voldoen, kunnen ze wat ons betreft toetreden.'