Uitspraak zaak Lucia de B. roept twijfel op

De uitspraak van de Hoge Raad over Lucia de B. die levenslang tbs kreeg, wekt twijfel over de uitspraak tegen Mohammed B. Die werd wel schuldig bevonden aan een tweede misdrijf maar kreeg geen nieuwe straf 'omdat hij al levenslang had.'

Stel dat een verdachte tot levenslang wordt veroordeeld voor misdrijf A en daarna nog eens veroordeeld voor een even ernstig misdrijf B, maar zonder nieuwe strafoplegging. Als de verdachte dan wordt vrijgesproken van misdrijf A - bijvoorbeeld door gratie - kan hij dan de gevangenis verlaten zonder dat hij straf heeft ondergaan voor misdrijf B? De vraag dringt zich op of de rechter bij de schuldigverklaring van Mohammed B. zonder strafoplegging niet een principiële steek heeft laten vallen.

    • O.L.E. Jongmans