Tweede Kamer steunt zwangere politici in EU

Nederlandse Europarlementariërs moeten zich kunnen laten vervangen bij zwangerschap of ernstige ziekte. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer.

De fracties van PvdA en CDA spraken gisteren hun steun uit voor een voorstel van GroenLinks hierover. De Tweede Kamer sprak over een wet die het voor Kamerleden, gemeenteraadsleden en leden van de provinciale staten mogelijk maakt om zich te laten vervangen als ze zwanger of langdurig ziek zijn. GroenLinks wil dat deze wet ook voor Europarlementariërs zou gaan gelden.

Het Europese parlement kan alleen zelf een regeling treffen voor zwangere of zieke leden. Een voorstel hiervoor is in de maak. GroenLinks hoopt dat de druk op Brussel wordt opgevoerd als de Nederlandse wet ook voor Europarlementariërs een regeling treft.

Minister Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing, D66) uitte kritiek op het amendement van GroenLinks. Pechtold wil afwachten hoe vervanging bij ziekte of zwangerschap voor Europarlementariërs in Brussel geregeld wordt, voor dit in de Nederlandse wet vast te leggen. Hij is bang dat de Nederlandse wet strijdig zou zijn met afspraken die in het Europese Parlement gemaakt worden en dan weer gewijzigd zou moeten worden. De fracties van GroenLinks, CDA en PvdA bleven bij hun steun voor het amendement.

Nu mogen Europarlementariërs zich wel afmelden, maar niet laten vervangen. Vooral voor kleine fracties kan dit lastig zijn. Europarlementariër Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) is vijf maanden zwanger en ontdekte dat haar fractie het tijdens haar verlof met één lid minder moet stellen. Ze vroeg haar collega's in de Tweede Kamer bij de behandeling van de wet voor de Nederlandse situatie, ook de situatie in Brussel aan de orde te stellen.

Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks) zei: 'Voor Europarlementariërs is het probleem nog groter dan voor Tweede Kamerleden. In het Europarlement zijn de fracties kleiner, dus afwezigheid drukt zwaarder. De fysieke belasting voor een Europarlementariër is groter vanwege de reisafstanden vanaf Brussel.'

Volgende week zal de Tweede Kamer waarschijnlijk stemmen over de wet en over het amendement van GroenLinks voor Europarlementariërs.