Tribunaal heeft Milosevic de dood ingejaagd

Milosevic' dood noopt tot juridische stappen tegen betrokken Tribunaal-functionarissen wegens het aan hem opleggen van een wrede en onmenselijke behandeling, betoogt N.M.P. Steijnen. Milosevic was niet alleen een onwillige verdachte, hij was ook een onwillige patiënt, meent Göran Sluiter.

In gesprekken die ik de afgelopen dagen met allerlei mensen had over de dood van Milosevic, overheerste de opinie dat het hier ging om een man tegen wie in een jarenlang proces het bewijs zich steeds verder had opgestapeld, en die, nu het proces zijn einde begon te naderen, de grond steeds verder onder zijn voeten voelde wegzakken. En die dus rijp was voor de een of andere wanhoopsdaad. Een zorgvuldig gekoesterde beeldvorming lokt aldus haar eigen psychologismen uit.

Mr. N. M. P. Steijnen is advocaat.

    • N.M.P. Steijnen