Top Ahold was direct bij 'side letters' betrokken

Michiel Meurs, de voormalig financieel bestuurder van Ahold, heeft gisteren voor de rechtbank erkend dat hij direct betrokken was bij de totstandkoming van side letters bij Ahold-deelnemingen in Midden-Amerika en Scandinavië. Eerder erkende hij ook al betrokkenheid bij de omstreden side letters bij twee Zuid-Amerikaanse bedrijven.

Bij alle vier de samenwerkingsverbanden werden contracten getekend die stelden dat Ahold de baas was, zogeheten control letters. Maar er werden ook side letters getekend die de inhoud van de control letters tegenspraken. Deze documenten werden verborgen gehouden voor de accountant. Het openbaar ministerie baseert zijn verdenkingen van valsheid in geschrifte, oplichting en misleiding vooral op deze side letters.

Meurs zei gisteren zich niet te herkennen in de verklaringen die voormalig Ahold-bestuurder Allan Noddle eerder bij de rechter-commissaris heeft afgelegd. Noddle verklaarde dat Meurs in Midden-Amerika een voorstel deed om een control letter te tekenen, maar de reactie van zijn Midden-Amerikaanse partner niet afwachtte en tegelijkertijd zijn partner aanbood een tegenstrijdige side letter te tekenen. 'De heer Paiz keek verrast, Meurs zei direct dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Dat het puur was om de accountant van Ahold tevreden te stellen', aldus Noddle in zijn verklaring. Meurs zei dat die beschrijving van Noddle hem 'verwonderde', omdat hij het zich niet op die manier kon herinneren.

Noddle heeft ook verklaard dat Ahold niet de baas was bij de buitenlandse partners waar side letters werden getekend. Zowel Van der Hoeven als Meurs bestrijdt dat, of er nu side letters werden getekend of niet.

Meurs zei ook dat hij in Scandinavië zowel een control letter en een hieraan tegengestelde side letter meegaf aan collega Jan Andreae 'voor het geval dat' en 'uit gewoonte'. De brieven in Brazilië uit 1999 blijken model te hebben gestaan voor alle side letters bij drie andere bedrijven. Meurs heeft geen verklaring voor de tegenstrijdigheid tussen de verschillende side letters.

De bouwstenen voor de eerste brief, die stelde dat Ahold bij de Braziliaanse partner de doorslaggevende stem had, werden aangedragen door accountant Deloitte, aldus Meurs.

Weblog en dossier Ahold: www.nrc.nl/economie