Strengere criteria voor euro nodig

De criteria voor de hardheid van de euro moeten nodig worden verscherpt. Er zullen binnenkort grote problemen in het euro-systeem ontstaan als de criteria van het Stabiliteits- en Groeipact de enige meetlat voor de euro blijven.

Deze waarschuwing heeft het Bruegel-Instituut in Brussel deze week gedaan in een studie over de toekomst van het euro-systeem. De auteurs van het vooraanstaande Europese instituut dringen er bij de Europese Raad (van regeringsleiders) en de Europese Commissie op aan voortaan extra aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de inflatie en de economische groei in de eurolanden. Nu staat het begrotingstekort centraal.

De zorgen van de Brusselse onderzoekers komen voort uit de grote verschillen in economische groei en inflatie tussen de twaalf lidstaten van het eurogebied. Die hebben te maken met een structureel verschillende economische politiek. De verschillen kunnen alleen door de afzonderlijke regeringen worden verkleind, stellen de onderzoekers. Voor de Europese Centrale Bank wordt het derhalve steeds moeilijker een monetaire politiek te volgen, die voor alle landen doeltreffend is.

De onderzoekers wijzen erop dat de concurrentiekracht van landen zoals Italië, Portugal, Spanje en Griekenland sinds de invoering van de euro in 2002 duidelijk is achtergebleven. Duitsland, waar de economische groei weliswaar gering is, heeft daarentegen een aanzienlijk sterkere concurrentiepositie gekregen op grond van lage inflatiecijfers, een terughoudend loonbeleid en opmerkelijke produktiviteitsverbeteringen ten opzichte van andere eurolanden.