Plannen uitgesteld voor doorstroom huurmarkt

De meeste maatregelen om de doorstroom op de markt voor huurwoningen te verbeteren, worden een half jaar uitgesteld. Een bepaalde groep huurders krijgt ook garanties dat hun huur niet te veel stijgt. Minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) wijzigt haar huurplannen onder druk van CDA en D66.

Vorige maand werd overleg met de Tweede Kamer afgebroken omdat de minister veel kritische vragen van het CDA niet kon beantwoorden. De grootste regeringspartij vreesde dat het 'een rommeltje' werd op de huurmarkt. De oppositie was al tegen het nieuwe huurbeleid.

Dekkers oorspronkelijke plannen voorzien in verdere liberalisering van de markt, waardoor de komende vier jaar zo'n 25 procent van de huurmarkt moet zijn vrijgegeven: ruim 600.000 woningen.

De minister bespreekt morgen in het kabinet hoe ze nu verder wil met haar plan. Ze is bereid zittende huurders in het zogenoemde overgangsgebied (een groep woningen met een bepaalde waarde), waar de huren worden vrijgegeven ook ver na 2010 de zekerheid te bieden van een gelijkmatige huurstijging. Voor het CDA is dat een gevoelig punt.

Een belangrijk onderdeel van de plannen, de zogenoemde WOZ-waarde als grondslag voor de huur, pas vanaf januari volgend jaar gelden. Aanpassing van de wet vergt meer tijd. Dekker komt het CDA op meer punten tegemoet, zoals met de garantie dat in steden altijd voldoende woningen beschikbaar zijn voor mensen met lage inkomens.

Als het kabinet instemt, hervat de Tweede Kamer na volgende week het overleg. Kamerlid Depla (PvdA) vindt de aanpassingen zo ingrijpend 'dat er van liberalisering weinig meer overblijft, dat is dan toch vooral voor de bühne'. Hij voorspelt dat niemand nog wil verhuizen als de huren in het geliberaliseerde overgangsgebied laag worden gehouden: 'Dan gaat de woningmarkt dus echt op slot'. Kamerlid Hofstra (VVD) verwacht dat de aanpassingen voldoende zijn om een akkoord te bereiken: 'De zittende huurder wordt sterk ontzien'. Het CDA wil niet reageren op het vertrouwelijke overleg.

Dekker moest al beloven dat zij de huren pas vrij geeft als genoeg nieuwe woningen zijn gebouwd, zodat huurders ook kunnen doorstromen.

www.nrc.nl: dossier woningmarkt