Onderzoek reclame bij publieken

Staatssecretaris Van der Laan (D66, Media) laat TNO onderzoek doen naar de gevolgen van extra reclame-mogelijkheden voor Publieke Omroep (PO). Dat zegt zij in een interview met het vakblad Adformatie. De bewindsvrouw ziet in dat de traditionele reclamespot aan belang inboet en wil weten of product placement, artikelen die opduiken in een tv-programma, en sponsoring soelaas kunnen bieden.

'Het traditionele reclameblok heeft zijn langste tijd gehad', zegt Van der Laan in het blad. 'Dat betekent dat de financieringsbronnen van de PO in het gedrang komen en dat je als overheid moet nadenken of je alternatieve reclame- of externe inkomstenbronnen gaat zoeken.'

Hiermee gaat Van der Laan in tegen de wil van de Tweede Kamer, waar zich onlangs een meerderheid aftekende voor een reclamevrije omroep. Een onderzoek naar de effecten van het afschaffen van reclame laat zij niet uitvoeren. Volgens een woordvoerder wil de staatssecretaris zich toch oriënteren op andere reclamemogelijkheden. De vraag of de STER over vijf jaar nog bestaat vindt ze 'heel moeilijk' te beantwoorden. 'Als kabinet hebben we aangegeven de rekening niet bij de burger te willen presenteren door de STER op te heffen.'