Nog lange weg te gaan voor echt Europadebat

De discussie over Europa lijkt eindelijk weer op gang te komen. Na een halfslachtige (en daarom mislukte) poging van het kabinet-Balkenende en de Tweede Kamer een maatschappelijk debat te organiseren om het Nederlandse volk meer bij Europa te betrekken en de daaropvolgende oorverdovende stilte lijkt het erop dat er een nieuw Europees offensiefje is gestart. Vorige week (9 maart) konden we al in deze krant lezen dat er meer dan tien keer zoveel subsidiegeld voor Europese projecten beschikbaar is gesteld als voorheen. Een lovenswaardig initiatief. Nu nog hopen dat er ook wat nuttigs mee wordt gedaan. Daarnaast heeft het CDA net een notitie over Europa opgesteld. Dit rapport met als naam `Verder met Europa` ruikt niet direct naar overrompelende Europaliefde maar het is in ieder geval een poging om het `Europese` meer onder de aandacht te brengen. Nu de rest van de partijen nog. Met duidelijke standpunten graag!

En dan was het deze week tijd voor de lancering van de website Nederlandineuropa.nl door staatssecretaris Nicolaï. De website bestaat uit een uitgebreide vragenlijst over allerlei Europese zaken die je in een kwartiertje kunt invullen. De antwoorden op deze vragen moet de regering meer inzicht bieden over hoe de Nederlandse burger, bijna een jaar na het `nee`, over Europa denkt.

Maar is de burger überhaupt wel geïnteresseerd in Europa? Dat denk ik wel. Mijn eerste poging om mee te doen aan de vragenlijst, werd meteen geblokkeerd. Te veel bezoekers. Dus: of de site is slecht of er zijn te veel geïnteresseerden. Laten we maar uitgaan van het laatste.

Er is dus wel degelijk interesse bij de Nederlandse burger. Maar dan moeten zij natuurlijk wel de ruimte krijgen om dat duidelijk te maken. Voorheen kregen alleen de zogenaamde deskundigen (het merendeel senior en sprekend vanuit de ivoren toren) het woord, maar nu lijkt eindelijk ook het kabinet in te zien dat er meer mensen zijn die iets over Europa willen zeggen.

Denk bijvoorbeeld aan jongeren, studenten, mensen uit het bedrijfsleven, vaders, moeders, ouderen, sceptici et cetera. Ook zij hebben hun ideeën en ook zij hebben belang bij een efficiënt en democratisch Europa.

Een klein applausje dus voor deze initiatieven. Maar we zijn er nog lang niet, er is nog een lange weg te gaan voordat we kunnen spreken van een echt debat over Europa in Nederland.

    • Manon Korthals Amsterdam