'Nieuw fonds voor subsidies toonkunst instellen'

De Nederlandse componisten willen het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, dat subsidies verstrekt voor nieuwe composities, omvormen tot een Fonds voor het Componeren. Dat nieuwe fonds zou onder meer subsidies moeten geven in meer muziekgenres dan nu het geval is.

Daarvoor moet een nieuwe visie komen op de snelle ontwikkelingen in het componeren. Die ontwikkelingen zijn het improviseren, nieuwe media, invloeden van pop, jazz en niet-westerse muziek, de digitalisering van de productie en de moeilijke positie van componisten van niet-commerciële muziek. De deels omstreden meerjarige subsidies aan belangrijke componisten staan ter discussie.

Het voorstel aan staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur, D66) staat in een brief van drie organisaties die de overgrote meerderheid van de componisten vertegenwoordigen. De Beroepsvereniging van Improviserende Musici, het Genootschap van Nederlandse Componisten en Componisten '96 hebben nu na jarenlange meningsverschillen voor het eerst een gezamenlijk standpunt over de toekomst van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. De organisaties willen ook een Unie van Componisten vormen.

Het voorstel voor een nieuw fonds is een reactie op het plan van Van der Laan om het huidige Fonds onder te brengen bij het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten. Na verzet daartegen onder de componisten bedong de Tweede Kamer uitstel van de fusie van de fondsen. Van der Laan heeft inmiddels laten weten te willen praten over het nieuwe voorstel omdat het 'een uitstekend document is om eerder ingenomen stellingen te verlaten'.