Meer biobrandstof in de benzinetank

In 2007 moet 2 procent van het totale aanbod van benzine en diesel in Nederland uit biobrandstof bestaan.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA). Van Geel volgt hiermee de Europese Commissie, die de Europese richtlijn voor biobrandstoffen in 2007 wil herzien. Het aanbieden van biobrandstoffen was ook een wens van de Kamer.

De norm van 2 procent geldt dit jaar als streefpercentage. Leveranciers moeten in 2007 met hun administratie aantonen dat ze aan die verplichting voldoen.

In 2010 wordt, conform Europese ambities, het bijmengen van brandstoffen met 5,75 procent biobrandstoffen verplicht. Vanaf 2007 geldt die verplichting nog niet omdat, volgens Van Geel, de controle daarop kostbaar en onnauwkeurig is. Bovendien kunnen brandstoffen die nu aan de wetgeving voldoen, niet geweigerd worden en is verplichte bijmenging niet de goedkoopst mogelijke wijze om het milieudoel te halen, schrijft Van Geel.

De staatssecretaris heeft daarom besloten om oliemaatschappijen geen bijmengverplichting op te leggen, maar een verplichting dat 2 procent van de geleverde brandstof uit biobrandstof moet bestaan. De plannen worden de komende tijd uitgewerkt. Volgens Van Geel leidt de verplichting tot economische kansen en wordt Nederland zo minder afhankelijk van olieproducerende landen.

Nederland volgt met de maatregelen de Europese ontwikkelingen. In Oostenrijk is sinds 2005 een verplichting van het bijmengen van 2,5 procent van kracht. Frankrijk heeft de ambitie 5,75 procent in 2008 te verplichten en Duitsland en Tsjechië overwegen het invoeren van een verplichting vanaf 2007. Engeland besluit waarschijnlijk binnenkort dat per 2008 een verplichting geldt die stapsgewijs wordt opgevoerd tot vijf procent in 2010.

Van Geel wil voor de bijmengverplichting een systeem met certificaten opzetten. Leveranciers moeten dan jaarlijks certificaten tonen waaruit blijkt dat aan de verplichting is voldaan. Dit systeem komt dan in plaats van de administratieve verplichtingen en bevat ook informatie over de CO2-uitstoot.