Massa-tentamen voor studenten geneeskunde

In Nijmegen, Maastricht, Leiden, Groningen en op Curaçao deden woensdag zo'n zesduizend studenten geneeskunde een voortgangstoets. Iedere student, van het eerste tot en met het laatste studiejaar, maakt dezelfde toets. De tweehonderd vragen bestrijken de hele breedte van het vakgebied. Op die manier meet de opleiding de studievorderingen van de studenten. Studenten moeten de test vier keer per studiejaar maken.

Nederland, Nijmegen, 15-3-2006 In Nijmegen, Maastricht, Leiden en Groningen deden zo'n 6000 studenten geneeskunde vandaag een voortgangstoets. Alle jaargangen deden mee en per jaargang moest men een bepaalde score halen. Hiermee wordt gekeken hoe hoog het kennisniveau is van de verschillende jaargangen studenten, bij dezelfde vragen. Foto: Flip Franssen, NVF, 024-3238442 Franssen, Flip

'Uniek is dat de toets overal, in elke stad, op exact hetzelfde tijdstip wordt afgenomen', vertelt P. Vluggen, hoofd van de afdeling onderwijszaken aan de medische faculteit in Maastricht.' De vragen kunnen zo op geen enkele manier worden doorverteld.' Wel levert dit logistieke problemen op. 'De universiteit huurt echt de hele stad af', vertelt Renske van Wanroij, tweedejaars student geneeskunde in Groningen. 'Van tennishal tot Martinihal. Overal worden tentamens gemaakt.'

'Studenten zijn altijd een beetje zenuwachtig voor een tentamen', zegt Vluggen. 'Maar bij dit tentamen is dat misschien nog wel het ergst. Je kunt er tenslotte niet voor leren. De stof is zo breed. Daarbij moet je iedere toets beter dan de vorige maken.'

Studenten die ver achterblijven, moeten een deel van het studieprogramma overdoen. Maar daarvoor is Renske niet bang. 'Ik denk dat ik het wel heb gehaald. De uitslag stond om vier uur op internet. Die heb ik meteen bekeken.' Het voortgangstentamen was dit keer ook iets makkelijker, merkt Renske op. 'De vorige toets was vlak na de zomervakantie. Dan moet je nog een beetje in de lesstof komen. Nu zat ik er helemaal in.'