Internet voorkeur

Kwestie Da Vinci Code. De rooms-katholieke kerk in de Verenigde Staten heeft een website geopend waarop een theologisch kwestie wordt rechtgezet. De Amerikaanse bisschoppen zijn het niet eens met bepaalde passages over Jezus in de roman The Da Vinci Code van Dan Brown. In het boek van Brown, dat ook verfilmd is, wordt beweerd dat Jezus was getrouwd met Maria Magdalena en dat het paar kinderen had. Die kinderen trouwden vervolgens met nakomelingen van het Franse koningshuis en vormden een geheim genootschap. Op de website Jezus Decoded wordt de ware katholieke leer verkondigd. Volgens de bisschoppen biedt het Nieuwe Testament geen enkel aanknopingspunt voor de theorie van Brown. Ook de interpretatie van Brown van Leonardo da Vinci's schilderij Het laatste avondmaal wordt door de kerk in twijfel getrokken. Volgens de kerk buigt Maria Magdalena zich op het schilderij niet naar Jezus.www.jesusdecoded.com Al eerder opende Sony, die The Da Vinci Code op film uitbrengt, een site waarop tv-dominees en katholieke kerkleiders kunnen discussiëren over de religieuze aspecten van de thriller. Volgens The New York Times hoopt Sony dat critici hun ergernissen op het forum van de site zetten. Het bedrijf zou bang zijn voor rechtszaken van conservatieve christenen.www.thedavincichallenge.com

De rk-site over de Da Vinci Code.