'Ik ben bang dat de hele huurmarkt op slot gaat'

De huurplannen van mini-ster Dekker zijn aangepast. Staf Depla (PvdA) is maar half tevreden.

Staf Depla Foto Roel Rozenburg 12-2001 DEN HAAG PVDA Staf Depla FOTO: TWEEDE CAMERA Rozenburg, Roel

De plannen van minister Dekker (VROM, VVD) voor een nieuw huurbeleid worden onder druk van een meerderheid in de Tweede Kamer voor de tweede keer drastisch bijgesteld. De PvdA maakte vanaf het begin ernstig bezwaar tegen de huurliberalisatie. Staf Depla is woordvoerder volkshuisvesting van de PvdA-fractie.

Een compromis, zeg maar een flinke afzwakking van de huurplannen. Daar zult u tevreden over zijn.

'Gedeeltelijk. Ik ben natuurlijk blij dat de scherpe kantjes er af gaan en zittende huurders ook na 2010 niet vogelvrij zullen worden verklaard.'

Is de bescherming voor de zittende huurders dan wel afdoende?

'Het is maar hoe je het bekijkt. Extreme huurstijgingen hoeven we niet te verwachten, maar de jaarlijkse verhoging zal nog altijd fors zijn. Meer dan de lonen stijgen, het gaat om de inflatie plus drie of vier procent na 2010. Dat is flink. Tegelijk zie ik hierdoor grote problemen ontstaan, eigenlijk gaat de hele woningmarkt nu op slot.

Waardoor?

'Er zitten verschillende, heel vervelende kanten aan wat er straks gaat gebeuren. In de eerste plaats komen er veel te weinig betaalbare woningen voor jonge beginners beschikbaar. Iedereen blijft immers zitten. Maar dat heeft ook nare gevolgen. De wat oudere mevrouw op vier-hoog die eigenlijk af zou willen van het dagelijkse zeulen met de boodschappen en graag naar de begane grond wil, zal dat niet meer doen omdat anders haar huur direct omhoog gaat.'

Moeten de huren wel omhoog?

'Ik vind van niet, de corporaties bulken van het geld, het klotst daar tegen de plinten op. Ze kunnen direct beginnen met investeren. De nieuwste aanpassingen leiden ertoe dat nu nog langer wordt gewacht om met nieuwbouw te beginnen. En beschikbaarheid van nieuwe, betaalbare woningen is voor de Kamer juist een harde voorwaarde om het huurbeleid van Dekker door te laten gaan'.

Waartoe dienen de huurverhogingen dan? Is er ook een verband met bijdrage die woningcorporaties moeten leveren aan de bezuinigingen door VROM?

'Dekker wil dat de corporaties een bezuiniging van 300 miljoen voor hun rekening nemen. Dat doen ze alleen als het geld via huurverhogingen weer bij ze terugkomt. Zo simpel is het.'

Juist gisteren heeft de ledenraad van koepelorganisatie hierover vergaderd. De corporaties gaan alleen onder voorwaarden akkoord. De bijdrage of betaalbaarheidsheffing zal tijdelijk moeten zijn, vinden de corporaties.

Ziet u andere negatieve gevolgen van Dekkers plannen?

'Zeker, de segregatie, de scheiding tussen bevolkingsgroepen wordt hierdoor flink versterkt. De minister neemt de woz-waarde als uitgangspunt voor het bepalen van de huurprijs. Daardoor gaan de kansrijke buurten dicht voor mensen met lage inkomens.'

Kan er eigenlijk nog worden gesproken van huurliberalisatie?

'Van de oorspronkelijke plannen is straks niks meer over, maar dat wil niemand gezegd hebben. Drie jaar geleden is dit bedacht om een probleem op te lossen. Wat er nu gebeurt is typisch Haags, iedereen bemoeit zich ermee en het wordt almaar erger.'

Wat kunnen de huurders nu verwachten?

'We gaan met de wetgeving aan de slag en dat kost tijd. Ik denk dat, behalve de minister dan, straks niemand meer echt haast heeft om dit beleid door te voeren en dan gaan we na de verkiezingen van volgend jaar maar eens een goed plan maken.'

    • Harm van den Berg