Hoge huizenschulden bedreigen de groei

De hypotheekschulden van Nederlanders horen tot de hoogste in Europa. Per hoofd van de bevolking heeft de Nederlander een hypotheekschuld van 31.868 euro. Alleen Denen hebben nog hogere hypotheekschulden, 32.292 euro per inwoner.

Het hoge niveau van de Nederlandse hypotheekschulden is zorgelijk. De economische groei kan hierdoor bedreigd worden, constateert het Royal Institution of Chartered Surveyors in Londen in het jaarlijkse onderzoek naar de Europese woningmarkt over 2005.

In andere Europese landen zoals Frankrijk en Italië steken woningbezitters meer eigen geld in de aankoop van hun woning. Britten en Denen lenen eveneens veel meer geld voor de financiering van hun huizen.

De Britse onderzoekers noemen de onzekere situatie op de Nederlandse huizenmarkt een van de belangrijkste bedreigingen voor het economnisch herstel. De koopkracht is al aangetast door de stijgende pensioenpremies, hoger belastingen en minimale loonsverhogingen in de particuliere sector in 2005, constateren de onderzoekers. Het instituut verwacht verder dat de vergrijzing van de bevolking aanzienlijk effect zal hebben op de woningmarkt. Een daling van de groep economisch actieven betekent, dat er aanpassingen van de belastingen nodig zijn. De Britse onderzoekers voorzien een belastingverhoging voor de economisch actieven en dat kan weer ingrijpende gevolgen hebben voor de woningmarkt.