Gemeenten `Europa-proof`?

Gemeenten hebben een zogenaamde handleiding gekregen hoe ze ervoor kunnen zorgen bepaalde wetten en regels `Europaproof ` te maken. Bestuurders en ambtenaren hebben regelmatig problemen om met name de Europese aanbestedingsregels correct toe te passen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Europa Decentraal (belangenbehartiger voor gemeenten) hebben het project `gemeenten Europaproof` gestart, waarbij gemeenten onder meer aan de hand van een checklist kunnen nagaan of Europese regels juist worden toegepast.