Europarlement: 'lichte' leden EU

De Europese Unie wil kandidaat-leden de mogelijkheid van een tussenlidmaatschap geven. Landen kunnen dan meedoen aan diverse Europese samenwerkingafspraken zonder dat ze volwaardig lid worden van de Unie.

Het Europees Parlement heeft vanmiddag een resolutie aangenomen waarin de regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie worden opgeroepen een dergelijke lichte lidmaatschapsvorm nader uit te werken. De parlementariërs zijn verdeeld over de vraag voor welke landen deze nieuwe constructie moet gelden: echte nieuwkomers die zich nog melden voor lidmaatschap, of ook de landen waarmee de EU nu reeds onderhandelt over toetreding, zoals Turkije en Kroatië.

De resolutie van het europarlement komt in een periode waarin de Europese Unie haar economische en geografische ambities herijkt, mede onder invloed van groeiende terughoudendheid onder de bevolkingen jegens verdere Europese integratie. Zo wezen Frankrijk en Nederland vorig jaar in referenda de Europese Grondwet af en keerden andere EU-landen zich tegen volledig lidmaatschap van Turkije.

Volgens de opsteller van de resolutie, de Duitse christen-democraat Elmar Brok, kan het tussenlidmaatschap gaan gelden voor Turkije. Eerder sprak de Duitse bondskanselier Angela Merkel, tevens partijgenoot van Brok, zich uit voor een 'geprivilegieerd partnerschap' voor Turkije. Ankara voelt hier niets voor en eiste uitzicht op een volwaardig lidmaatschap. Dat perspectief werd geboden, maar met de kanttekening dat onderhandelingen niet automatisch tot toetreding leiden.

De resolutie van Brok lijkt op Merkels voorstel. Brok vergelijkt het met de wijze waarop de EU nu samenwerkt met Noorwegen. Dit land is geen EU-lid, maar doet wel mee aan de interne markt en het vrije personenverkeer.

De regeringsleiders van de 25 EU-landen bespreken later dit jaar de vraag hoe het verder moet met de uitbreiding.

De Tweede Kamer reageert verdeeld op het voorstel van het Europees Parlement om een nieuwe vorm van EU-lidmaatschap te creëren. Regeringspartij VVD is tegen en coalitiegenoot CDA wijst het niet af en oppositiepartij PvdA staat er sympathiek tegenover.

Tweede Kamer: pagina 7

www.nrc.nl: dossier EU