Er zitten ook wrede kanten aan de vrijheid

Hulde voor het lef dat Ayaan Hirsi Ali had om de onthutsende cijfers betreffende vrouwenmoord internationaal onder de aandacht te brengen ( Opiniepagina, 9 maart ).

Toch blijft zij een typisch voorbeeld van een liberale politicus die de wrede kanten van de vrijheid niet onder ogen wil zien. Zo schrijft ze, volledig terecht, over de internationale sekshandel in jonge meisjes met de dood van talloze van hen als gevolg. Maar is dit geloofwaardig als je weigert daarbij de prominente rol van Nederland als Europees paradijs voor sekstoerisme en bijbehorende vrouwenhandel te noemen?

Een ware liberaal in de slechte zin des woords is Hirsi Ali wanneer ze schrijft dat de mannen die onze leiders zijn zich zelden zullen realiseren dat de mensheid nooit vrede zal kennen zolang een oorlog tegen vrouwen gaande is. Op zich mee eens, maar waarom zo`n gegronde hoop op een aards `In Paradisum?` Heeft het kwaad geen eigen werkelijkheid, dat door geen enkel vooruitgangsgeloof of liberaal) utilitarisme kan worden weggezuiverd?

    • Dirk van der Wulp