Eenzijdige kijk op islamitisch gedachtegoed

Leon de Winter verwijt in zijn reactie op het artikel van minister Van Ardenne (NRC Handelsblad, 2 maart) dat zij een slordig denker is. Door vervolgens te beweren dat zij onnozel is, vind ik dat hij vreselijk met modder gooit. Die modder bestaat uit een nogal simplistische gedachtegang ten aanzien van zijn kwalificatie van de islam als achterlijke godsdienst. Als bewijs voert hij onder andere de situatie in Pakistan aan die volkomen tegen de islam ingaat: de tribale waardesystemen. De stagnatie die hij wenst te zien onder moslims, heeft een tegenhanger die hij blijkbaar niet wenst aan te halen: de moslims die zeer actief zijn in het vergaren en verspreiden van kennis en daarbij juist een bewuste keuze maken voor de islam.

Dat lijkt mij toch een goede reden om respect op te brengen voor de islam naast de andere religies. Als er in Jemen haat wordt gepredikt jegens christenen en joden, betekent dat nog niet dat dit ondersteund wordt door de islam. Het prediken van haat wordt namelijk ook op christelijke basis gedaan. Een groot voorbeeld daarvan is Bush, wiens leger in Abu Ghraib eveneens verschrikkingen begaat. Ook hij schroomt niet om God in zijn toespraken te betrekken. Gelukkig ben ik niet de enige moslim die kennis heeft over het christendom en in staat is om dit niet te kwalificeren als behorende bij het christendom. Voor mij als moslim is respect voor het christendom en het jodendom een vanzelfsprekendheid.

De generalisatie van De Wolf dat moslims denigrerend zouden doen over de christelijke verlossingsleer, is mijns inziens een voortvloeisel uit zijn eenzijdige kijk op het islamitische gedachtegoed. Dit is zorgelijk, omdat eenzijdigheid reeds meer dan eens heeft geleid tot discriminatie en polarisatie. De Winter zou er goed aan doen, als hij het verwijt dat hij de minister maakt, eens op zichzelf zou betrekken zodat hij niet aan de nuances voorbijgaat die zo nodig zijn om diepgeworteld respect op te bouwen in plaats van eventueel gekocht, oppervlakkig respect.

    • Geeske Boulouize-Van Huit