Bach en Rot

Jan Rot 'hertaalde' de Matthäus Passion van Bach tot de Mattheus-passie van Bach en Rot in opmerkelijk vrijzinnig Nederlands. Wie de opname door het Residentie Orkest opzet, wil dus wel graag dat Nederlands horen. Dat lukt niet meteen. Het Residentie Bachkoor en het Haags Matrozenkoor zijn o.l.v. Jos Vermunt in het openingskoor Hoor van verre jammerklagen vaak even lastig verstaanbaar als wanneer het Kommt ihr Töchter helft mir klagen klinkt.

Halverwege het koor gaat het wat beter ('Kom! Waarom? Erken je schuld'), al blijft het bij andere koren en koralen ook lastig. Maar de vele solopassages van de Verteller (Marcel Beekman), Jezus (Marc Pantus), Petrus en Pilatus (Pieter Hendriks) en anderen komen helder door. Tien solisten zijn er zelfs, onder wie Tania Kross. De vrouw van Pilatus (Claudia Patacca) heet hier Claudia: 'Pontius, toon nou eens één keer een beetje karakter!'

Meelezen helpt de tekst te volgen en soms glimlachend te leren kennen: 'Elke dag verder zakte de groepsmoraal: waar was hun Jezus mee bezig?'

Het Nederlands, tot stand gekomen met zeer integere bedoelingen, zal voor velen even wennen zijn, maar dat geldt ook voor elke nieuwe Bijbelvertaling.

Kasper Jansen

Mattheuspassie: DG 4769164

    • Kasper Jansen