Symbolische actie Zalm

Als enige Europese minister van Financiën heeft minister Zalm gisteren geweigerd de uitgaven van de Europese Unie in het jaar 2004 goed te keuren. Een beetje symbolische actie, gaf hij toe. Maar hij wilde toch nog eens zijn ergernis demonstreren over de gebrekkige manier waarop Europa zijn uitgaven verantwoordt. Er is al jaren kritiek op wijze waarop de uitgaven van de Europese Unie worden gecontroleerd. Tachtig procent van het Europese geld wordt besteed door lidstaten. Er is een Europese Rekenkamer, maar die vindt dat zij niet goed kan controleren wat er in alle landen met het geld gebeurt. Daarom weigerde de Rekenkamer onlangs voor het elfde achtereenvolgende jaar een zogenaamde “goedkeuringsverklaring' af te geven.

Zalm is het eens met de Europese Rekenkamer. Hij wil dat zijn collega's zelf een handtekening zetten onder een verklaring dat het Europese geld in hun land volgens de regels is besteed. Op die manier zouden zij zelf verantwoordelijk worden voor een goed toezicht in hun land. De tegenstem die Zalm gisteren uitbracht, maakt geen verschil. De ministers van Financiën mogen alleen een advies uitbrengen aan het Europees parlement. En dat advies hoeft niet unaniem te zijn. Zalm ontkende dat zijn protest een signaal was aan het eurosceptische Nederlandse publiek. “Ik wilde mijn ergernis tonen“, zei hij. “Als de Europese Rekenkamer jaar na jaar geen verklaring af kan geven, dan voed je het anti-Europese sentiment van burgers alleen maar.“