“Recht anonimiteit internet niet beperken'

Internetgebruikers en mobiele bellers hebben niet genoeg mogelijkheden om zich te verzetten tegen het registreren en gebruiken van hun gegevens, stelt jurist Anton Ekker.

De overheid mag het recht op anonimiteit op internet niet beperken. Dat stelt de jurist Anton Ekker in zijn proefschrift “Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog', waarop hij gisteren promoveerde. Ekker vindt dat het huidige kabinetsbeleid de mogelijkheden om op anonieme wijze gebruik te maken van internet en e-mail te veel inperkt.

Wat is het nut van anonimiteit?

“Alles wat je doet op internet wordt geregistreerd en opgeslagen. Dat kan beperkend werken in de communicatie tussen burgers. Mensen uiten zich makkelijker als ze anoniem zijn. Slachtoffers van zedendelicten of verslaafden bijvoorbeeld die op internet ervaringen willen uitwisselen kunnen hierin belemmerd worden als ze zich niet anoniem kunnen uiten.“

Waarom is er behoefte aan een expliciet geformuleerd recht om anoniem te communiceren, zoals u in uw proefschrift stelt?

“Binnen het geldende recht is de anonimiteit wel beschermd. Zo is bijvoorbeeld in de wet vastgelegd dat je anoniem een boek mag uitgeven. Maar internet en andere nieuwe technieken zoals mobiele telefonie en biometrie zorgen er voor dat alle aspecten van het dagelijks leven worden vastgelegd. Je wordt als het ware voortdurend gadegeslagen. Internetgebruikers en mobiele bellers hebben nu niet genoeg mogelijkheden om zich te verzetten tegen het registreren en gebruiken van hun gegevens.“

Heeft anonimiteit een keerzijde?

“Anonimiteit kan de rechtsgang belemmeren. Je kunt je recht niet halen als je niet weet wie je schade toebrengt. In mijn proefschrift stel ik een nieuwe methode voor om juridische stappen tegen een anonieme partij te nemen. Mijn regeling laat het aan de rechter over om eventueel een einde te maken aan de anonimiteit. Nu zijn het de internetproviders die een belangenafweging moeten maken.“

Proefschrift: www.dare.uva.nl/document/19656

    • Marie-José Klaver