“Ontslag alleen via de rechter'

De SER, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, bespreekt een ingrijpende versoepeling van het ontslagrecht. Werkgevers hebben daarin vooraf geen toestemming meer nodig van het Centrum Werk en Inkomen (CWI) om werknemers te ontslaan. Alleen de rechter kan achteraf toetsen of het ontslag terecht was.

Werkgevers en werknemers in de SER zijn sterk verdeeld over het ontslagrecht, onderdeel van het middellangetermijnadvies over de economie dat volgende maand wordt uitgebracht. Het idee voor versoepeling kwam van de onafhankelijke kroonleden uit de raad. Nu moeten werkgevers om iemand te ontslaan vooraf een vergunning hebben van het CWI of toestemming van de rechter.

De kroonleden gaan met hun voorstel verder dan de werkgevers, die vooral pleitten voor verlaging van de ontslagvergoeding. De vakbeweging wil dat niet en wil de toetsing vóóraf ook niet kwijt. Daarom hebben kroonleden toegevoegd dat werknemers die zich verzetten tegen ontslag in dienst blijven tot een rechterlijk oordeel.

De komende weken proberen SER-leden tot een unaniem advies te komen over het ontslagrecht. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) zal dat advies overnemen.

    • Elsje Jorritsma