OM verantwoordelijk voor de Rijksrecherche

De Rijksrecherche wordt in het nieuwe politiebestel een zelfstandige dienst onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de top van het openbaar ministerie, het college van procureurs-generaal. Zo'n onafhankelijke positie is noodzakelijk om de onafhankelijkheid van onderzoeken door de Rijksrecherche beter te waarborgen.

Dat schrijven de ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) in een toelichting op het wetsvoorstel dat de vorming van één nationaal politiebestel mogelijk moet maken. In het huidige politiebestel is de minister van Justitie verantwoordelijk voor de Rijksrecherche. Sinds 1998 is het college van procureurs-generaal in de praktijk verantwoordelijk voor het beheer van de Rijksrecherche. Remkes en Donner willen die situatie nu ook formeel bij wet regelen. De Rijksrecherche onderzoekt integriteitsschendingen in het openbaar bestuur, onder meer bij de politie. Daarom moet die dienst daar geen onderdeel van uitmaken, aldus de ministers. Door de Rijksrecherche binnen het nieuwe politiebestel een onafhankelijke positie te geven, geeft het kabinet gehoor aan internationale regelgeving. Recent oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens nog dat onderzoek naar zo'n schietincident in Nederland onvoldoende onafhankelijk was uitgevoerd. Daarbij ging het om een Amsterdamse agent die in 1998 een 18-jarige scooterdief doodschoot. Dat gebeurde uit noodweer, oordeelde het Hof, maar er waren wel vormfouten gemaakt.