Mag ik nu eindelijk weg?

Vrouwelijke Kamerleden kunnen straks gemakkelijker met zwangerschapsverlof.

Maar europarlementariërs die een kind verwachten, moeten blijven doorwerken.

Vrouwelijke volksvertegenwoordigers moeten gemakkelijker met zwangerschapsverlof kunnen. Ze dienen tijdig vervangen te worden door iemand anders op de kieslijst en na terugkeer weer gemakkelijk hun plek kunnen innemen.

De Tweede Kamer gaat vandaag waarschijnlijk akkoord met een voorstel dat dit mogelijk maakt. In het verleden raakten vrouwelijke parlementariërs of raadsleden soms hun positie kwijt als ze tijdelijk terugtraden. Of moesten hun werk overdragen aan een zittende collega. Zo droeg de zwangere Femke Halsema (GroenLinks) haar werk enige tijd geleden tijdelijk over aan Marijke Vos.

Een andere zwangere GroenLinks-afgevaardigde, fractievoorzitter Kathalijne Buitenweg uit het Europees Parlement, is in het geweer gekomen tegen het wetsvoorstel van de Tweede Kamer. Volgens Buitenweg is in het voorstel het Europees Parlement over het hoofd gezien. Zij wil dat het Nederlandse parlement ook vervanging van zwangere parlementariërs in Brussel regelt.

Hoe heeft de Tweede Kamer de Europarlementariërs over het hoofd kunnen zien?

“De positie van Europarlementariërs is geregeld in de Kieswet. Iedereen ging ervan uit dat vervanging tijdens zwangerschapsverlof ook voor ons zou gelden. Ook voor ons geldt het principiële argument dat zwangerschap geen belemmering mag zijn om dit werk te doen. Toen ik onlangs de wetsstukken er op na las, kwam ik erachter dat het dus niet geregeld was. Ik mag wel tijdelijk weg. Maar ik kan bijvoorbeeld niet meedoen met stemmen, dat telt zwaar, zeker omdat ik lid ben van een kleine fractie.“

Als vervanging tijdens zwangerschap in de Nederlandse wet geregeld wordt, geldt dat toch ook in Brussel?

“In het Europees parlement moet het reglement veranderd worden. Daar wordt nu aan gewerkt naar aanleiding van de zwangerschap van een Zweedse europarlementariër. In Zweden voorziet de nationale wetgeving in zo'n vervangingsregeling, maar het is nog niet mogelijk om daar invulling aan te geven omdat het Europese reglement nog niet veranderd is. Er zijn nu voorstellen, uitgewerkt door een parlementslid van de christen-democratische fractie, E. Mendez de Vigo, om tijdens zwangerschapsverlof de mogelijkheid te bieden om je stem bij afwezigheid over te dragen aan een fractiegenoot.“

Maar dat vindt u onvoldoende?

“Ik wil dat de vervanging geregeld wordt, net als in Nederland. Ik maak het nu al mee dat men mij vraagt: “Ben je in september al terug? Want dan speelt er een belangrijk dossier!' Maar zoals het er nu naar uit ziet, is mijn kind dan net geboren, dus daar wil ik helemaal niet aan denken. Het is hier in het Europees Parlement onder vrouwen bijna een sport om zo lang mogelijk, liefst tot de laatste dag aan de slag te blijven. Maar dat is natuurlijk een volstrekt ongezonde situatie. Wij hebben vergaderingen in Brussel en Straatsburg. Als dat laatste het geval is, ben je vier dagen van huis weg. Dat is een andere situatie dan voor de Nederlandse parlementariër die tussen Den Haag en Enschede moet pendelen.

Voor Nederlandse Europarlementariërs, die met een beperkt aantal leden deelnemen aan delegaties in het Europees parlement, is afwezigheid een groter probleem. En daarnaast: waarom beschermt de regering wel Haagse parlementariërs, maar moeten de Nederlandse leden in het Europees Parlement doormodderen?“

Als die vervanging geregeld wordt in het reglement van het Europees Parlement, waarom moet het dan ook nog in Nederlandse wetgeving?

“De race is in Brussel nog niet gelopen. Mendez de Vigo heeft gezegd dat hij open staat voor elke suggestie, dus ik ga dat volgende week bij hem inbrengen.“

    • Jos Verlaan