Lichaam Milosevic vandaag in Servië

Na een dag van verwarring over de vraag of de zaterdag overleden oud-president Slobodan Milosevic in Moskou of in Belgrado moet worden begraven, lijkt het er vandaag op dat de begrafenis zaterdag in zijn geboortestad Pozarevac plaatsvindt.

Vilorad Vucelic, vice-voorzitter van Milosevic' socialistische partij, zei dat het lichaam vandaag met een vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij JAT van Schiphol naar Belgrado wordt gevlogen. Vucelic is door Milosevic' familie belast met de coördinatie van de begrafenis, of die nu in Moskou of in Servië zal plaatsvinden. Het JAT-vliegtuig moest om half vier vanmiddag in Belgrado landen.

Gisteren leek het in de loop van de dag steeds waarschijnlijker dat de begrafenis in Moskou zou plaatsvinden, omdat de familie niet tevreden was met de plek die de autoriteiten voor het graf van Milosevic hadden uitgekozen en omdat ze bang was dat Milosevic' weduwe, Mira Markovic, in Belgrado kon worden gearresteerd. Tegen de in Moskou wonende Markovic loopt een arrestatiebevel. Gisteren besloot de Servische justitie wel dat arrestatiebevel in te trekken, maar niet de aanklachten wegens fraude en machtsmisbruik. Markovic zou bij aankomst in Belgrado haar paspoort moeten inleveren om er zeker van te zijn dat ze na de begrafenis voor de rechter verschijnt om zich te verantwoorden voor haar wegblijven bij eerdere verhoren. Als ze niet opdaagt, wordt ze gearresteerd. De rechtbank accepteerde een borgsom van 15.000 euro als garantie voor haar verschijning.

Daarop besloot de familie “s avonds Milosevic in Moskou te laten begraven. Tegen het blad Press noemde Markovic een begrafenis in Moskou “het meest waarschijnlijk“. “Ik kan onder deze omstandigheden niet naar Belgrado gaan. Ik wil hem begraven waar ik zijn graf elke dag kan bezoeken om hem bloemen te brengen. Dat is wat hij ook zou hebben gewild. Denk je dat ik Slobodan in Belgrado begraaf en op het kerkhof steeds over mijn schouder moet kijken om te zien of ik word gearresteerd?“, zo zei ze.

De Russische artsen die naar Den Haag waren gestuurd om te bezien of de autopsie op Milosevic correct is verlopen, hebben zich gisteren na bestudering van het materiaal en een video van de autopsie tevreden getoond.