Kamer houdt vrijgeven van pillen tegen

In iedere apotheek moet een gediplomeerd apotheker aanwezig blijven. En de verkoop van receptloze geneesmiddelen wordt niet helemaal vrijgegeven, zoals minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) wilde.

Een Kamermeerderheid weigerde gisteren om redenen van veiligheid akkoord te gaan met de liberalisering van de geneesmiddelendistributie, zoals minister Hoogervorst die voor ogen had. Zij eist dat er een wettelijke regeling komt voor de verkoop van medicijnen in supermarkten, drogisten en apotheken.

Wat de minister betreft zou een apotheker meerdere filialen mogen leiden en zich niet altijd in zijn apotheek hoeven te bevinden. Maar gisteren tijdens het debat over de Geneesmiddelenwet erkende hij dat dit niet haalbaar is: “Ik leg het moede hoofd in de schoot.“

Eenvoudige receptloze medicijnen (zoals pijnstillers, hoestdrankjes, maagzuurremmers en cholesterolverlagers) zouden als het aan Hoogervorst ligt bovendien ruim verkrijgbaar moeten zijn in winkelketens en benzinestations. Dat zou het monopolie van de traditionele medicijnverkopers doorbreken, de concurrentie aanwakkeren en de prijzen verlagen.

De Kamer geeft echter de voorkeur aan de veiligheid van medicijngebruikers boven marktwerking. Zij wijst op de bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die stelde vorig jaar dat er jaarlijks honderden doden vallen door verkeerd medicijngebruik. Kamerlid Buijs (CDA) zei: ,,Pas als volgens wetenschappelijke criteria is vastgesteld dat een middel helemaal veilig is bevonden, mag het wat mij betreft in de vrije verkoop.“ PvdA-Kamerlid Arib is het daar mee eens. Kamerlid Schippers (VVD) betreurt dat. “Gedetailleerde wettelijke criteria horen niet in de wet“, zei zij. Schippers het niet meer van deze tijd dat er een apotheker aanwezig moet zijn in een apotheek.

Al bij de presentatie van zijn plannen om simpele receptloze geneesmiddelen helemaal vrij te geven, stuitte Hoogervorst op verzet. Kamerleden oordeelden dat een ruim aanbod van medicijnen in supermarkten en pompstations te gevaarlijk voor de volksgezondheid is, vooral omdat ze, bijvoorbeeld in combinatie met andere medicijnen, soms zelfs dodelijk zouden kunnen zijn.

Hoogervorst kwam daarom met een compromis. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zou vaststellen welke medicijnen geen risico vormen bij gewoon gebruik. Die kunnen dan de vrije verkoop in. Dat zou betekenen dat pijnstillers alleen in kleine verpakking vrij verkocht kunnen worden en dat hoestdrankjes die de rijvaardigheid beïnvloeden straks niet langs de snelweg te verkrijgen zijn.