Internet Voorkeur

Geschenk. Bij het begin van de boekenweek kijkt de liefhebber uit naar het boekenweekgeschenk. Het mooiste is om zoveel mogelijk jaargangen te verzamelen van het geschenk van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Sommigen hebben de boekjes gespaard vanaf de geboorte van hun kind, om het tijdens de opvoeding een kleine literaire collectie mee te geven. Op de site www.schenkt.nl geeft verzamelaar Ton Soetekouw een overzicht van alle verschenen boekgeschenken. Op de pagina “gevraagd/aangeboden' verwisselen verzamelde boekjes van eigenaar. De site bevat ook handtekeningen en biografieën van auteurs, evenals een lijst met de speciale uitgaven in het kader van de “Maand van het Spannende Boek'. Volgens de site verscheen het eerste officieuze geschenk al in 1930, tijdens de Dag van het Boek. De eerste tien jaar hadden de boekenweekgeschenken vooral een algemeen karakter: portretten van schrijvers, novellen of boekjes met titels als Rondom het boek 1937. Na de Wereldoorlog begon de CPNB boekjes van auteurs uit te geven. Werd De Ontmoeting van A. Coolen in 1947 in een oplage van 147.000 gedrukt, het nieuwste boekenweekgeschenk van Arthur Japin verschijnt in 813.000 exemplaren. Het boekje krijgt men bij de aankoop van ten minste 11,50 aan Nederlandstalige boeken. www.schenkt.nl

Site van ’t boekenweekgeschenk.